Mielettömyydessä on
hitosti järkeä
Sisäpiirin pohdintoja mielenterveysongelmista
Ihmismielen arvoituksia häiriintyneestä näkökulmasta
Kuolemanvakavia asioita pilke silmäkulmassa...

lokakuu 3, 2017

MAAILMA ON PASKA JA SOSIAALISESTI RAKENTUNUT

picture missing

Oikeasti maailma on saatanan kaunis. Puhtaaksi kuorittu, paljas maailma. Mutta ihminen elää muovisessa maailmassa. Kasvamme kumiukoiksi. Kumiukon voi sulattaa moneen muotoon, mutta paskaa se on silti.

Sosiaalinen konstruktionismi tutkii sosiaalisia rakenteita ja sosiaalista todellisuutta. Kuulostaa piinaavan abstraktilta ja monimutkaiselta, koska sosiaalinen todellisuus on juuri sitä. Olemme rakentaneet abstraktin ja monimutkaisen maailman täynnä rumia sosiaalisia konstruktioita. Olemme kaikki osa monimutkaista systeemiä, jossa asioille annetut merkitykset perustuvat yhteisiin sopimuksiin. Olemme osa tätä hyvinvointivaltiota, globaalia maailmantaloutta, koulutussysteemiä ja elämäntapaa. Alamme uskoa kulttuurimme itsestäänselvyyksiin, emmekä jaksa kyseenalaistaa niitä. Eikä kannata. Kyseenalaistaminen on aika raskasta. Se vie uskon kaikkeen. Kyseenalaistamisella on myös ikäviä seurauksia, sillä ihmiset eivät ole valmiita luopumaan rakentamastaan todellisuudesta. He haluavat uskoa omaan todellisuuteensa. Sopeutuminen on viisasta. Mutten pääse yli kapinastani. Muovinen todellisuus kiusaa minua. Kapinani ei palvele ketään, mutta olen kyllästynyt palvelemaan.

Mikään ei ole mitään, ennen kuin annamme sille merkityksen. Yksinkertaiseltakin kuulostavat asiat ovat kuitenkin palautettavissa sosiaalisiksi konstruktioiksi, mikä paljastaa niiden keinotekoisuuden. Esimerkiksi tuoli on sosiaalinen konstruktio, jonka merkitys on suhteellisen yksinkertainen, mutta yhtä kaikki sosiaalisesti rakentunut. Tuoli voidaan määritellä esineeksi, jota käytetään istumiseen. Kun haluamme istua, iskemme perseemme penkkiin. Hyväksymme tuolin sosiaalisesti rakennetun merkityksen ja teemme siitä totta. Sosiaalisen todellisuuden ulkopuolelta katsottuna tuoli on vain kappale materiaa, mutta toisaalta myös ”kappale” ja ”materia” ovat määritelmiä. Tuolista ei voi sanoa mitään samalla määrittelemättä sitä joksikin. Tuolin merkityksen kyseenalaistaminen tekee sinusta ensinnäkin saivartelijan ja toiseksi hankaloittaa elämääsi huomattavasti. Elämästä tulee ennustamatonta, jos emme voi luottaa edes siihen, että tuolit ovat tuoleja, tuoleilla on tapana istua, ja piste. Meidän on rakennettava yhteinen maailma, jossa ihmisillä on suurin piirtein samanlainen käsitys tuoleista, ja toimittava sen mukaan. Ihmiskunta saa ideat heräämään eloon niin, että niistä tulee todempia kuin niiden ulkopuolinen todellisuus. Synnymme maailmaan, jossa asioiden merkitys on pitkälti päätetty ennen olemassaoloamme. On ihmiskunnan suurin heikkous ja vahvuus, ettei jokaisen tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Suuri osa meistä hyötyy kulttuurisista resursseista aika tavalla. Tuolit ovat istumiseen ihan käteviä välineitä.

Tuolia monimutkaisemmat sosiaaliset konstruktiot ovat välillä todellisia kiusankappaleita. Voidaksemme elää yhdessä meidän on oltava samaa mieltä sosiaalisen todellisuuden peruspalikoista. Yhteiskuntamme rakentuu jaettujen perusarvojen, instituutioiden ja merkitysten ympärille, joihin uskominen saa meidät löytämään paikkamme sosiaalisessa todellisuudessa. Ilman yhteisesti jaettuja merkityksiä yhteiskunta ajautuu ennustamattomaan kaaokseen. Meidän on uskottava demokratiaan, tai se lakkaa toimimasta. On kasvettava kunnon kansalaiseksi, tai oltava kelvoton kansalainen, mutta kansalaiseksi on joka tapauksessa kasvettava. Ihminen ei koskaan voi palata maailmaan ilman sosiaalisia merkityksiä. Vapautua sosiaalisesti rakentuneesta minuudestaan, olla pelkkää orgaanista ainetta, biologiaa. Ajatellessamme jatkuvasti käynnissä olevia biologisia prosesseja alamme välittömästi arvottaa niitä. Emme koskaan saa palata maailmaan, jossa millään ei ole mitään merkitystä. Pelkäämme maailmaa ilman merkityksiä, koska se tekee arkipäiväisestä todellisuudestamme ja elämästämme yhdentekevää. Systeemistä tulee turha, jos kiellämme sen arvon. Rakentamisesta tulee turhaa, jos emme usko rakentamaamme todellisuuteen. Kieltäydymme katsomasta tyhjyyteen, koska se saa meidät putoamaan kaiken sen läpi, mihin olemme joskus uskoneet. Palaamme äkkiä etsimään merkitystä, koska emme kestä elämämme merkityksettömyyttä. Tyydymme sosiaalisiin konstruktioihin, koska emme näe maailmaa niiden ulkopuolella. Ihminen on sosiaalisesti rakentunut olento, joka elää sosiaalisesti rakentuneessa todellisuudessa.

picture missing

Sosiaalipsykologia lähestyy sosiaalisiin rakenteisiin liittyviä vaikutusmahdollisuuksia toimijuuden käsitteen kautta. Toimijuus on ärsyttävä akateeminen termi, joka kuvaa sosiaalisten rakenteiden samanaikaisesti rajoittavaa ja mahdollistavaa voimaa. Toimijuus on kykyä luovia sosiaalisessa maailmassa. Olemme sekä kulttuurimme vankeja, että sen rakentajia. Voimme oppia hyödyntämään kulttuurisia resursseja uusilla ja luovilla tavoilla, mutta emme voi paeta niitä. Kulttuuri elää meissä kielen kautta. Kieli on tapa nimetä, määritellä ja arvottaa asioita, muodostaa niistä merkityksellisiä kokonaisuuksia. Tietoinen ajattelumme on pitkälti kielellistä, joten aina ajatellessamme käytämme kulttuurisia merkityksiä ja resursseja, katsomme asioita kielen käsitteiden kautta. Ihminen voi muokata, tulkita ja käyttää kulttuurisia työkaluja monella tapaa, mutta muutos rakentuu aina olemassa olevien rakenteiden päälle. Yksilön vaikutusmahdollisuudet ovat aina rajallisia maailmassa, joka on suurelta osin valmiiksi rakennettu. Kulttuurista muutosta tapahtuu, mutta ydin pysyy samana.

Sosiaalisen todellisuuden ydin on siinä, että uskomme siihen. Tunnen paljon ihmisiä, jotka arvostavat systeemiä sen virheistä huolimatta. Sosiaalinen maailma ei ole täydellinen, mutta sieltä voi etsiä jotakin, mihin uskoa. Olen etsinyt koko elämäni. Etsinyt merkitystä. Arvottanut asioita, luovinut moninaisten merkityksen viidakossa, purkanut määritelmiä ja rakentanut niitä uudelleen, kyseenalaistanut ja hyväksynyt, tulkinnut ja uudelleentulkinnut, katsonut asioita eri näkökulmista. Uskonut hetken, ja palannut lähtöpisteeseen. Uskominen saa minut sekoamaan. Jokainen sosiaalinen konstruktio, johon yritän tarttua, murenee käsissäni tuhkaksi. Osaan tuhota, mutten synnyttää uusia konstruktioita. En ole elämässäni onnistunut konstruoimaan mitään. En ikinä rakenna mitään valmiiksi. Minulta puuttuu usko sosiaalisiin konstruktioihin, kaikkiin niistä. En usko minuuteeni, koska siellä ei ole mitään muuta kuin sosiaalisia konstruktioita, rooleja ja kulttuurisia määritelmiä. Minut täytyy purkaa, enkä halua tulla määritellyksi uudelleen. Olen lakannut etsimästä itseäni, koska minua ei ole olemassa. Olen kävelevä paradoksi.

Olen vankina tässä yhteiskunnassa ja sosiaalisesti rakentuneessa mielessäni. Mieleni on pakkopaita, joka ei jätä minua rauhaan, se sitoo minut osaksi kulttuurisia merkityksiä ja keinotekoista sosiaalista maailmaa. Paluuta luontoon ei ole, koska muovi ei voi palata osaksi aineiden kiertoa. Orgaanista muovia ei ole olemassa. Muovi ei hajoa polttamalla, repimällä tai hajottamalla. Todellisuus on jossain ihmisyytemme ulkopuolella, ja hukumme tähän ongelmajätteeseen. Meidät on tuomittu elämään kumiukkoina muovisessa maailmassa.

picture missing

Uudempi teksti:

lokakuu 05, 2017

Olen hereillä painajaisunissa

Luulen, että olen päässyt ongelmieni alkulähteelle. Siellä asuu pelko. Elämän pelko, kuoleman pelko, jumalan pelko, rangaistuksen pelko, tyhjyyden pelko, menettämisen pelko. Ennen kaikkea pelkään itseäni. Sitä, että hulluus minussa herää eloon, ja tuhoaa kaiken...

Vanhempi teksti:

lokakuu 2, 2017

Antaa häiriintyneiden puhua puolestaan

En erityisemmin pidä psykologeista, vaikka tunnen monia, ja arvostan heidän asiantuntemustaan. En osaa istua penkin toisella puolella. Minun on vaikea tulla kohdatuksi potilaana, vaikka tarvitsen apua. Minä kerron, ja psykologi kuuntelee. Hän kysyy, ja...