Mielettömyydessä on
hitosti järkeä
Sisäpiirin pohdintoja mielenterveysongelmista
Ihmismielen arvoituksia häiriintyneestä näkökulmasta
Kuolemanvakavia asioita pilke silmäkulmassa...

syyskuu 29, 2017

OLEMINEN ON VUOROVAIKUTUSTA

picture missing

Mietin tänään olemisen olemusta. Tunsin lakanneeni olemasta. Sosiaalipsykologina määrittelisin olemisen mielellään vuorovaikutuksen käsitteiden kautta. Oleminen on vuorovaikutusta ympäristön kanssa. Ihmiseksi kasvaminen on kasvamista tiettyyn kulttuuriin, vuorovaikutusta sosiaalisen maailman kanssa. Ihmisen minuus syntyy suhteessa toisiin ihmisiin, sisäistyneen vuorovaikutuksen kautta. Vuorovaikutus käy sitä monimutkaisemmaksi, mitä pidemmälle prosessi jatkuu. Ihminen oppii olemaan vuorovaikutuksessa minuutensa kanssa, ajattelemaan minuuttaan. Ajatukset ovat hermosolujen vuorovaikutusta keskenään. Aistiminen on sisäisen maailman vuorovaikutusta ulkoisen maailman kanssa. Vuorovaikutusta tapahtuu koko ajan mikro- ja makrotasoilla. Vuorovaikutus on ikuista virtaa, joka on itse elämä.

Olen lakannut vuorovaikuttamasta. Tiedän, ettei se ole mahdollista. Mutta vähintäänkin olen lakannut vuorovaikuttamasta ihmisten kanssa. Olen luopunut yhteydestä sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Olen syvällä omassa päässäni, vuorovaikutuksessa vain itseeni, omiin ajatuksiini. Olen jäänyt sosiaalisen vuorovaikutuksen ulkopuolelle, ja se tekee olemisestani mitätöntä. Elämä virtaa minussa heikkona. Olen katkaissut siteet, jotka liittävät minut osaksi sosiaalisia merkityksiä. Maailma ilman merkityksiä on käsittämätön. Mutta kai olen sentään olemassa? Vuorovaikutus ei pysähdy koskaan. Olemiseni on muuttanut muotoaan. Olemisestani on tullut yksityistä. Olen lakannut olemasta sosiaalinen olento. Ihminen ei voi lakata olemasta sosiaalinen olento.

En ole varmastikaan ensimmäinen, joka esittää ajatuksen olemisesta vuorovaikutuksena. Ajatus on varmasti tullut jostakin, vaikken muista mistä. Ajatukset ovat harvoin uusia. Nopealla googletuksella löysin ranskalaisen fyysikon nimeltä Carlo Rovelli , joka esittää samankaltaisen idean todellisuudesta. Hän ei puhu pelkästään sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, vaan hänen mukaansa koko todellisuus on vuorovaikutusta. (All reality is interaction). Ihmisen minuus on valtava tapahtumien aalto (the huge wave of happenings). Se on hieno idea. Maailmankaikkeuden mittakaavassa kaikki asiat ovat määriteltävissä hetkellisiksi tapahtumiksi, myös asiat, jotka ovat arkipäiväisessä todellisuudessa muuttumattomia. Rovellin mukaan kivi on vain hetkeksi yhteen kerääntynyttä hiekkaa (just a momentary getting-together of sand). Minuus jäljittelee todellisuutta, mutta ei koskaan vangitse sitä kokonaan. Minuus ei ole sinällään mitään, vaan kietoo tapahtumat yhteen tietyllä hetkellä, vangitsee yhden todellisuuden tapahtuman. Rakastan tätä ajatusta. Se liittää minut osaksi universumia. Mutta olen edelleen irrallaan ihmiskunnasta. Levällään universumissa. Silti. Olen edelleen todellinen. Todellisempi kuin hetkellinen minuuteni. Kaikki, mikä tapahtuu, on todellista. Minä tapahdun jossakin toisessa todellisuudessa. Minä olen tapahtuma, jota ei voi määritellä pysyvillä käsitteillä. Olen hetkeksi yhteen kerääntyneitä ajatuksia.

Maailmassa, jossa meidän oletetaan tulevan todellisiksi suhteessa sosiaaliseen maailmaan, on helppoa tuntea olonsa epätodelliseksi. Eristäytyneisyys on ihmiselle luonnotonta. Yksinäisyys vie meiltä ihmisyyden. Minua on aina kiehtonut ajatus siitä, että ihminen tulee nähdyksi toisten kautta. Ympäristö on peili, joka tekee minän todelliseksi. Ei ole tosiaankaan yhdentekevää, millaiseen ympäristöön, perheeseen tai yhteiskuntaan synnymme ja kasvamme. Ympäristö jättää meihin jäljen, se muokkaa meidät minäksi, osoittaa paikkamme sosiaalisessa maailmassa. Ei ole samantekevää, millaiseen ympäristöön hakeudumme tai millaisia ihmisiä valitsemme ympärillemme, sillä he määrittelevät ihmisyytemme. He jäävät asumaan meissä. Juuri nyt en löydä paikkaani sosiaalisessa maailmassa. Sisäinen maailmani on niin vääristynyt, etten tunnista itseäni ihmisten katseesta. Ympäristöni on peili, joka ei näe minua. Peilikuvani on kadonnut, enkä saa yhteyttä siihen ihmiseen, joka joskus olin.

Ajatus vuorovaikutuksen muokkaamasta minuudesta on hyvin anti-essentialistinen. Oleminen on ennen olemusta. Eksistentialistisen ajattelun kiteytymä. Ajatus on samaan aikaan sekä vapauttava että kammottava. Huumaavaa vapaus. Jos ympäristöni määrittelee minut, minulla on mahdollisuus tulla määritellyksi uudelleen jossakin muussa ympäristössä. Voin vapautua minuudestani. Voin luoda itseni uudelleen. Samalla olen hirvittävän riippuvainen toisista. Minuuteni ei ole oma luomukseni. En ole sittenkään vapaa. He voivat tuomita minut elämään olemattomuudessa. Sartren sanoin: ”Helvetti ovat Toiset.” Joka tapauksessa jollakin abstraktilla tasolla olen olemassa. Oleminen on ennen olemusta. Minulta puuttuu olemus. On aika katsoa peiliin. On etsittävä yhteys johonkin. On tultava näkyväksi. Ei sosiaalisessa maailmassa voi elää ilman minuutta.

Uudempi teksti:

lokakuu 2, 2017

Antaa häiriintyneiden puhua puolestaan

En erityisemmin pidä psykologeista, vaikka tunnen monia, ja arvostan heidän asiantuntemustaan. En osaa istua penkin toisella puolella. Minun on vaikea tulla kohdatuksi potilaana, vaikka tarvitsen apua. Minä kerron, ja psykologi kuuntelee. Hän kysyy, ja minä vastaan. Minä puhun, ja hän tulkitsee. Minulla on epämääräinen tunne siitä, että itsemääräämisoikeuttani loukataan. Selostan ongelmiani, mutten koe käsitteleväni niitä. En koe saavani apua...

Vanhempi teksti:

syyskuu 27, 2017

Yliopisto on tehnyt minut vieraaksi itselleni

Yliopisto on vienyt minulta mielenterveyden. Kasvoin kieroon jo paljon ennen yliopistoa, mutta yliopistossa kasvoin ulos itsestäni. En voi syyttää yliopistoa mielenterveysongelmistani. Mutta olen sitä mieltä, että akateeminen maailma on raiskannut minut. Aivoni. En pysty enää pakenemaan sitä kaikkea tietoa. Aivoni eivät kuulu itselleni. Elämäni ei kuulu itselleni. Minusta on tullut osa akateemista maailmaa...