Mielettömyydessä on
hitosti järkeä
Sisäpiirin pohdintoja mielenterveysongelmista
Ihmismielen arvoituksia häiriintyneestä näkökulmasta
Kuolemanvakavia asioita pilke silmäkulmassa...

marraskuu 25, 2017

HENKISIÄ ONGELMIA

Mielenterveysongelmia voidaan lähestyä monesta näkökulmasta. Lääketieteellisestä ja diagnostisesta näkökulmasta. Hengellisestä näkökulmasta. Yksilöllisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. Filosofisesta näkökulmasta. Tieteellisestä ja taiteellisesta näkökulmasta. Inhimillisestä näkökulmasta. Mikään näistä ei ole absoluuttisesti väärässä tai oikeassa, mutta väittäisin, että viimeiseksi mainittu on edellytys kaikelle muulle ymmärrykselle. Harmi, että vallitseva lääketieteellinen näkemys sisältää niin vähän inhimillistä ymmärrystä. Sen avulla on helppo purkaa ihminen osiin ja siirtyä ulkopuoliseksi tarkkailijaksi, puristaa ihminen pieneksi ja kieltäytyä kuuntelemasta.


picture missing

Psykiatriset tautiluokitusjärjestelmät jakavat mielenterveyden häiriöt erilaisiin luokkiin häiriöille yhteisten ja niitä erottavien piirteiden mukaan. Puhutaan mielenterveyden häiriöistä, kun ongelmat heijastuvat merkittävästi potilaan toimintakykyyn, sosiaalisiin suhteisiin ja kokonaishyvinvointiin. Tämä voi olla ihan hyvä lähtökohta ongelmiin tarttumiselle, mutta samalla määrittelemme veteen piirrettyä viivaa terveyden ja sairauden, normaalin ja epänormaalin välillä. Paradoksaalista, miten hulluus kasvaa sitä suuremmaksi ja pakenee yhä kauemmaksi, mitä tiukemmin siihen yritetään tarttua. Mielenterveyden häiriöiden ja diagnoosien yleisyys lisääntyy sitä mukaa, kun uusia häiriöitä lisätään luokitteluun ja diagnostiset kriteerit muuttuvat. Sairauden määritelmät ruokkivat itse itseään, ja mielenterveyden häiriöiden kenttä paisuu paisumistaan. Lisää työmaata psykiatreille ja psykologeille, jotka ovat järjestelmän piirissä lunastaneet yksinoikeuden ihmismielen määrittelyyn ja muokkaamiseen.

Kutsuttiin sairauttani millä nimellä hyvänsä, oli lopullinen diagnoosi mikä tahansa, oli päässäni vikaa tai ei, lääketiede ei riitä selitykseksi. Diagnoosi on kuvaus ongelmistani, tapa jäsentää niitä, ulkopuolelta annettu määritelmä ja sosiaalisesti rakennettu käsite. Tapa selittää selittämätöntä, tehdä käsittämättömästä käsin kosketeltavaa, luoda hahmo hahmottomalle hulluudelle. Minulle se ei riitä selitykseksi. Se ei vastaa kysymykseen, miksi. Tahdon selityksiä, en määritelmiä. Tahdon olla kokonainen, en osiin purkautunut oirekuvaus ja kävelevä mielenterveyden häiriö. En pidä siitä, että sanomaani aletaan välittömästi arvottaa lääketieteellisten kriteereiden läpi, että persoonallisuuteni pyritään laittamaan tiukkaan syyniin, jossa häiriintyneet osat poimitaan ja asetetaan ulkopuolisen tarkkailun alaiseksi, että yksityisyyteni on raiskattu ja realiteettejani pyritään muokkaamaan ulkomaailman vaatimusten mukaiseksi. Lääketiede pystyy pilkkomaan minut osiin, määrittelemään minut, laittamaan minut lokeroon, mutta minä tahdon tulla ymmärretyksi. Ongelmani ovat ennen kaikkea henkistä laatua, ihmisenä olemisen haasteita ja henkisen kasvun tienviittoja.

On jännä, että terveyden ja sairauden rajan toiselle puolelle jääminen tarkoittaa väistämättä jossain määrin itsemääräämisoikeudesta luopumista. On hyväksyttävä ulkopuolelta annettu määritelmä ja tunnustettava oma epäonnistumisensa, on ostettava tarina pitkäaikaisesta mielenterveyden häiriöstä ja pyrittävä ravistelemaan häiriintyneet osansa irti, jotta pystyy sopeutumaan. Sairauteni on kasvanut minuun niin kiinni, että meistä on tullut erottamattomia. En osaa erottaa, missä kohti minä lopun ja häiriö alkaa, en osaa luopua epävakaasta elämästäni, joka on ainoa olemiseni tapa. Tarina pitkäaikaisesta mielenterveydenhäiriöstä on rikkonut minuuteni, enkä osaa rakentaa itselleni uutta muotoa. Olen kertomus määrittämättömästä mielenterveyden häiriöstä, joka etsii elämälleen suuntaa ja yrittää löytää paikkaansa osana yhteiskuntaa.

picture missing

Uudempi teksti:

joulukuu 15, 2017

Tyhjää täynnä

Kaikki on pitkään tuntunut valheelta, koska mikään kokemus ei kestä silmänräpäystä kauempaa. En saa kiinni siitä, onko elämä kaunista vai toivottoman synkkää, koska mieleni saattaa kääntää kelkkansa hetkenä minä hyvänsä. Kaikki on mustaa tai valkoista, hyvää tai pahaa, joko-tai, kaikki tai ei mitään. Maailma on haljennut kahtia, todellisuudella on monta eri muotoa, eikä mikään enää tunnu todelliselta. Muistoni, unelmani...

Vanhempi teksti:

marraskuu 25, 2017

Olen niin vihainen, että vituttaa

Elämä on laina, ja minä olen velkaa. Syntymäni on ilmoille heitetty vaatimus lunastaa paikkansa tässä maailmassa. Olen syytön syntymääni, mutta pakotettu yrittämään. Synnyin orjaksi, ja nyt olen vihainen. Olen vihainen elämälleni, ihmiskunnalle, maailmalle, systeemille, itselleni, kieroon kasvaneelle mielelleni, sairaudelleni, ulkopuolisuudelleni, avuttomuudelleni...